Belgi työ- ja virkakoirana

Suomen viranomaisilla on ollut käytössä sekä puhdasrotuisia, pääosin käyttölinjaisia belgianpaimenkoiria, että nk. x-malinois'ita. X-malinois on joko puhdasrotuinen rekisteröimätön malinois tai sekarotuinen erityisesti työkäyttöön tarkoitettu koira, jossa on pääosin belgianpaimenkoira malinois'ta ja loput koiran käyttötarkoituksesta riippuen esim. hollanninpaimenkoiraa, saksanpaimenkoiraa, tanskandoggia tms.

Poliisikoiralaitoksen belgianpaimenkoirat

Ensimmäiset kaksi poliisikoiralaitokselle hankittua malinois'ta olivat sekarotuisia x-malinois'ita. Ensimmäinen x-malinois Barrie hankittiin poliisikoiralaitokselle aikuisena Hollannista. Koira on syntynyt 1991 ja se työskenteli eläkeikään asti. Seuraava x-malinois Richy tuotiin pentuna Hollannista vuonna 1992. Se puhdisti yhdessä Barrien kanssa palkintopöydän monena vuonna poliisikoirien SM-kisoissa, erityisalueenaan suojelu. Ensimmäinen puhdasrotuinen rekisteröity malinois-poliisikoira Suomessa on ollut Pois Kottoo Clip. Se on KVA jäljellä ja menestynyt poliisikoirien omissa mestaruuskilpailuissa mm. voittamalla yleismestaruuden vuonna 2004. Vuonna 1998 poliisikoiralaitos toi Saksasta kaksi pentueveljestä Apollo vom Roten Milanin ja Aly vom Roten Milanin, jotka omalta osaltaan lisäsivät positiivista suhtautumista malinois'ta kohtaan poliisikoiranohjaajien mielissä. Apollolle on syntynyt yksi pentue, josta neljä koiraa työskentelee poliisikoirina. Näiden muutaman ensimmäisen belgianpaimenkoiran lisäksi on malinois'ita hankittu joka vuosi muutamia. Vuonna 2004 niitä ostettiin ennätykselliset 12 kpl, joista osa on Hollannista ja Saksasta aikuisena tuotettuja x-malinois'ta.

Suurin osa poliisikoiralaitoksen omistamista malinois'ista on kasvatettu Suomessa, mutta koiria on tuotu myös Hollannista, Belgiasta, Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Latviasta. Pääosin malinois't työskentelevät normaaleina partiokoirina. Tällöin ne saavat laajan ja monipuolisen koulutuksen jäljestyksessä, henkilö- ja esine-etsinnässä, suojelussa ja hallittavuudessa. Tämän lisäksi partiokoirat erikoistuvat vielä huumeiden, räjähteiden tai ruumiiden etsintään (kombikoirat). Aikuisia koiria valittaessa käytetään kriteereinä samoja asioita kuin minkä tahansa rotuista koiraa arvioitaessa. Koiran toiminta- ja keskittymiskyvyn tulee olla korkeaa luokkaa. Koiran tulee kyetä käyttämään nenäänsä erittäin vaikeissakin olosuhteissa. Viettirakenteeltaan koiran tulee olla tasapainoinen ja hermorakenteen tulee olla erittäin hyvä. Näitä samoja tärkeitä ominaisuuksia yritetään todeta jo pennuista erilaisin testein ja tarkkailemalla pentuja pentulaatikossa ja viemällä pentuja vieraaseen ympäristöön. Poliisikoiralaitoksen belgianpaimenkoirat ovat olleet pääsääntöisesti erittäin terveitä. Se onkin yksi suuri positiivinen asia koiravalintoja tehtäessa.

Puolustusvoimien belgianpaimenkoirat

Ensimmäiset x-malinois't tuotiin Puolustusvoimille vuonna 1990 Hollannista. Belgianpaimenkoirat toimivat sotilaspoliisitehtävissä valvontakoirina. Osa on koulutettu myös erikoisetsintä-koiriksi joko AES- (ase- ja räjähde-etsintäkoirat) tai huumekoiriksi kuten poliisin kombikoirat eli samalle koiralle on koulutettu sekä valvonta että etsintä. Suurin syy belgianpaimenkoiran hankintaan on ohjaajien oma halukkuus belgianpaimenkoiran hankkimiseksi. Päätökseen vaikuttaa myös terveen ja hyvän koiramateriaalin saatavuus. Pennun valinnassa vaikuttavat eniten vanhempien ja sukulinjan aikaisemmat jälkeläisnäytöt käyttöominaisuuksien suhteen. Nuoren aikuisen koiran kohdalla päätökseen vaikuttavat pääsääntöisesti kyseisen yksilön omat ominaisuudet. Päätös tehdään koiran terveyden ja luonneominaisuuksien perusteella. Koira röntgenkuvataan (lonkat, kyynärpäät ja selkäranka) ja sille tehdään soveltuvuustesti ennen ostopäätöstä. Belgianpaimenkoira malinois säilyy varmasti tulevaisuudessakin yhtenä vaihtoehtona, kun Puolustusvoimille hankitaan käyttökoiria.

Rajavartiolaitoksen belgianpaimenkoirat

Ensimmäinen belgianpaimenkoira, tervueren, hankittiin Rajavartiolaitokselle vuonna 1997. Yhteensä Rajavartiolaitokselle on hankittu useita belgianpaimenkoiria, joista osa pentuina ja osa aikuisina. Terveyden tai ominaisuuksien vuoksi osasta koiria on jouduttu luopumaan. Rajakoiran tärkein tehtävä on jäljen ylösottaminen ja jäljen ajaminen maastossa. Koiran täytyy kyetä etsimään jälkeä n. 10 km:n matkalta maastorajalta ja tarvittaessa ajamaan n. 12–24 h vanhaa jälkeä 4–5 km. Osalle koirista annetaan myös suojelukoulutusta. Rajakoira voi työskennellä myös rajanylityspaikoilla etsien kätkeytyneitä ihmisiä ja huumeita ajoneuvoista. Pennut hankitaan rajalle sellaisista pentueista, joiden vanhemmilla ja myös laajemmin suvussa on näyttöä käyttöominaisuuksista. Aikuisena hankittujen koirien sukutaululla ei ole merkitystä, vaan koirat testataan yksilöinä. Näin on menetelty myös rajalle hankittujen belgianpaimenkoirien suhteen.